VEDLIKEHOLD & RESTAURERING AV BYGNINGER , BRYGGER & BÅTER
Hjem
Historikk
Båt utleie
batopplag
Resturering
Vedlikehold
Kontakt
 
   
 

Velkommen til Maritim Vedlikehold & Båtutleie!

 

Helt til venstre i bildet finner du hovedgruppene som siden er delt opp i. Under disse gruppene finner du detaljer for den gruppen du har valgt og klikke på. På gruppen Båtutleie vil du finne detaljer og vilkår på den
enkelte utleiebåt ved og klikke på bilde av ønsket båt.


Vi håper med dette å ha tilrettelagt for en oversiktlig informasjonsbase om hva Maritim Vedlikehold kan levere av varer og tjenester.

Ta gjerne kontakt på tlf 905 64 220 for en samtale om hva vi kan hjelpe akkurat deg med.

Vi henviser gjerne videre hvis vi ikke selv innehar den nødvendige ekspertise på akkurat ditt spørsmål.

Vi bestreber oss på å levere god, gammeldags service.

 
   
© 2018 MARITIM VEDLIKEHOLD & BÅTUTLEIE
Kontor / Postadresse: Kirkerønningen 8a. 3145 Tjøme · Besøksadresse: Østveien 511. 3145 Tjøme
www.maritimvedlikehold.no · e-mail: roarjona@online.no · tlf: 905 64 220
konto nr : 1594 49 12581 · Org. nr: 983 226 744 mva