VEDLIKEHOLD & RESTAURERING AV BYGNINGER , BRYGGER & BÅTER
Hjem
Historikk
Båt utleie
batopplag
Resturering
Vedlikehold
Kontakt
 
   
 

Båtopplag

 

Vi tilbyr vinteropplag av båter og motorer

• Ønsker du å kun leie plass for utendørs lagring koster dette kr 120,- pr. fot ex mva.
• Ønsker du at vi leverer alle tjenester i forbindelse med opplag,  pris etter avtale.
• Innendørs lagring service og konservering av motor opptil 70hk, pris etter avtale.
• Utbedring av skader på skrog, utskifting /reparasjoner,  pris etter avtale.
• Opptak / utsetting av båter km sats + timepris + evt. leie av kranbil

Båt i vinteropplag med motorservice

Priseksempel 1:
20-fots åpen skjærgårdsjeep m/140hk 4t, konservering / vanlig høstservice:
13000,- inkl. deler og mva

Detaljer: Vi henter båt i kundens egen brygge på Tjøme. Frakt, steaming av skrog inn/utv, motor-konsververing / service / servicedeler. Opplag med alt utstyr, utmontering av batteri og 3x lading gjennom vinteren.

Priseksempel 2:
16-fots skjærgårdsjeep m/50hk 2t, leveres av kunde på egen tihenger til verksted:
7000,- ink. deler og mva

Detaljer:
Vi steamer skrog innv/utv, høstservice / konservering av motor. Opplag med alt ustyr, oppjekking av tilhengeraksel for avlasting av hjul. Utmontering av batteri og 3x lading gjennom vinteren.

   
 
© 2018 MARITIM VEDLIKEHOLD & BÅTUTLEIE
tlf: 905 64 220 · www.maritimvedlikehold.no · e-mail: roarjona@online.no