Restaurering

Vi har over 20 års erfaring med reparasjoner og vedlikehold av båter, brygger og bygninger. En lang levetid på dine eiendommer og båter, forutsetter et godt gjennomtenkt vedlikehold gjennom hele brukstiden. Vi leverer det du trenger, når du trenger det.
Har du råd til å la være?